รับจำนองบ้านที่ดิน


รับจำนองบ้าน รับจำนองที่ดิน จำนอง ขายฝาก เปลี่ยนมือ ไถ่ถอน  รับเงินสดทันทีใน1วัน  ยินดีให้คำปรึกษาฟรี Line.fc636

       ประกาศฟรี โฆษณาฟรี ได้ตลอด 24ชม.


เวียดนามใต้ราคาสุดฮิป 13900บาทรวมเครื่องบิน
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม เวียดนาม ท่องเที่ยวเวียดนาม เที่ยวเวียดนามใต้ ทัวร์เวียดนามใต้ เวียดนามใต้ทัวร์ ท่องเที่ยวเวียดนามใต้ เที่ยวดาลัด ทัวร์ดาลัด ดาลัด ท่องเที่ยวดาลัด เที่ยวกูจี ทัวร์กูจี กูจี ท่องเที่ยวกูจี ไซ่ง่อน เที่ยวไซ่ง่อน ทัวร์ไซ่ง่อน ท่องเที่ยวไซ่ง่อน โฮจิมินห์ ทัวร์โฮจิมินห์ เที่ยวโฮจิมินห์ ท่องเที่ยวโฮจิมินห์
ชมข้อมูลเพิ่มเติม http://www.xn--l3ccej4bdg5ab1hra6a5k0b9erb.com/
รูปทริปที่ผ่านมา http://www.tour-vietnam.org/webboard.asp
ใบประกอบธุรกิจนำเที่ยว http://www.smilethaitour.com/showdetail.asp?boardid=352
ใบอนุญาต เลขที่ 11 / 05580
สำนักงาน 98/81 ตำบล ยายชา อำเภอ สามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทร สนง..02-8139228 , 02-8058800 , 02-4290553 , 02-4290545 , 02-4290523
086-3458363 , 089-5232908 , 089-5233165 , 083-3086327 , 086-3089035
แฟกซ์ 02-8139227 , 02-4290554
E-mail : sm789@hotmail.com

รหัสโปรแกรมทัวร์เวียดนาม V8 เวียดนามใต้ ดาลัด กูจี ไซ่ง่อน
ราคา 13,900.-บาท/ท่าน รวมตั๋วเครื่องบินแล้ว
วันที่ 1 กทม นครโฮจิมินห์
06.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ 07.45 น. FD 3720เดินทางถึงสนามบิน ตันเซินยัด นครโฮจิมินห์ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร หลังจากนั้นนำ ท่าน แวะรับประทานอาหารกลางวัน และออกเดินทางต่อไปยังเมืองดาลัด นั้นนำท่านเข้าเช็คอิน นำท่านสู่ โบสถ์นอร์ทเทรอดาม โบสถ์หลังคาสูงที่สร้างในสมัยที่เวียดนามยังอยู่ในอาณานิคมของฝรั่งเศสโดย สร้างเพื่อให้เป็นโบสถ์ประจำเมืองไซ่ง่อนและได้สร้างตามต้นแบบของประเทศ ฝรั่งเศสชมความงดงามของสถาปัตยกรรมตะวันตกปัจจุบันใช้เป็นหอสวดมนต์สำหรับ ผู้ที่เป็นคริสต์ศาสนิกชนให้ท่านถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกพร้อมชมที่ทำการ ไปรษณีย์กลางของนครที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล รับประทานอาหารค่ำ จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักเชิญพักผ่อนตาม อัธยาศัย
วันที่ 2 : ไซ่ง่อน – ดาลัด
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ออกเดินทางไปอุโมงค์กูจียัง อุโมงค์ใต้ดินที่มีความยาวถึง 250
กิโลเมตร บนเ 160 ตารางกิโลเมตร ลึกลงไปใต้ดินถึง 9 เมตร ซึ่งมีด้วยกัน 3 ชั้น มีประตูกั้น 3 ชั้น เพื่อกันระเบิด
ควันสารพิษ เป็นเสมือนทีมั่นสุดท้ายของพวกเวียตกงใช้เป็น ที่บัญชาการรบ ที่อยู่ โรงพยาบาล และหมู่บ้านใต้ดิน
เป็นสิ่งหนึ่ที่ทำให้กองกำลังเวียดกงได้รับชัยชนะเป็นสมรภูมิรบพื้นที่น่า กลัวที่สุดอีกแห่งหนึ่งของสงคราเวียดนาม
แวะรับประทานอาหารกลางวันเดินทางต่อไปยังเมืองดาลัด นั้นนำท่านเข้าเช็คอิน และพักผ่อนรับประทานอาหาร
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก เตาม อัธยาศัย
วันที่ 3 : ดาลัด – ไซ่ง่อน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ชม พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิ์เบ๋าได๋ จักรพรรดิองค์
สุดท้ายของเวียดนามซึ่งได้รับอิทธิพลการออกแบบจากฝรั่งเศสปลูกสร้างอยู่ใต้ ร่มเงาของทิวสนใหญ่ซึ่พระราชวัง
แห่งนี้ก่อสร้างนานถึง 5 ปี โดยเริ่มต้นก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2476 ซึ่งภายในตัวตึกมีห้องภาพของพระเจ้าเบ๋าได๋ พระ
มเหสี พระโอรส ธิดาและมีห้องสำหรับทรงงาน จากนั้นชม สวนดอกไม้ ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับดอกไม้เมืองหนาว
นานาพันธุ์ท่ามกลางบรรยากาศที่ร่มรื่นเย็นสบาย จากนั้นนำท่านสู่ สัมผัสบรรยากาศที่แสนโรแมนติก โอบล้อม
ไปด้วยขุนเขา แมกไม้นานาพันธุ์ และทะเลสาบ ซึ่งอดีตเคยเป็นป่าที่พระเจ้าเบ๋าได่เคยทรงใช้เป็นที่ล่าสัตว์
จากนั้น นำท่านชม ท่านชมโบสถ์ DOMAINE DE MARIE ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นโบสถ์ที่สวยที่สุดแห่งเมืองดาลัด
และเดินทางไปยังสนามบินเพื่อเดินทางกลับโดย รับประทานอาหารกลางวัน หลังจากนั้นออกเดินทางต่อไปยัง ทะเลสาบเตวียนลาม ทะเลสาบใหญ่ที่กั้นไว้ด้วยขุนเขาใหญ่น้อย และตื่นตากับทิวสน ที่เป็นสนพันธุ์ที่หาดูได้ยาก
นำท่านนมัสการพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดตึ๊กลาม วัดที่สร้างอยู่บนเนินเขาเหนือทะเลสาบเตวียนลาม สร้างขึ้น
ตั้งแต่ปี 1993 แวดล้อมไปด้วยต้นไม้และดอกไม้นานาพันธุ์ จากนั้นนำท่าน ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า เป็นระบบกระเช้า
ที่ทันสมัยที่สุดของประเทศเวียดนาม ท่านจะได้ชมวิวทั้งเมืองดาลัดซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาอันสวยงามร์ ชมวิว
ของ ทะเลสาบพาราไดซ์ เพราะท่านจะสามารถมองเห็นทะเลสาบสีเขียวมรกต กับทิวสนที่ยืนต้นตระหง่านปก
คลุมทุกขุนเขา เป็นภาพที่ชวนประทับใจยิ่งนัก และยังมองเห็นทิวทัศน์เมืองดาลัต และเลือกซื้อของฝาก เช่นชา
อาติโชค ที่ตลาดดาลัด เที่ยวบิน VN647 ถึงเวลา 16:50 นั้นนำท่านเข้าเช็คอิน และพักผ่อนรับประทานอาหารค่ำ
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักตาม อัธยาศัย
วันที่ 4 : ไซ่ง่อน – กรุงเทพ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม , หลังจากนั้นออกเดินทางไปยังย่านคนเวียดนามเชื้อสายจีนหรือ
ไชน่าทาวน์ หรืเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ เจอเลิน ” ท่านชมวัดเทียนเห่า รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นนำท่าน
เดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สงคราม สัมผัสบรรยากาศของชีวิตชาวเวียดนามให้ภาวะสงคราม ซึ่งที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้
รวบรวมรูปถ่ายของสงคราม บาดแผล และความเจ็บปวดของชาวเวียดนามที่ต้องมีชีวิตอยู่ท่ามกลางกระสุนปืนและ
ชีวิตที่ต้องหลบ ๆ ซ่อน มาตลอดเวลานับสิบ ๆ ปี ภายในพิพิธภัณฑ์จะมีอาวุธ ยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในสมัยสงคราม
มากมาย ชม ทำเนียบประนาธิบดี เป็นทำเนียบของอดีตประธานาธิบดีเวียดนามใต้ และเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์
อาคารทันสมัยหลังใหญ่แห่งนี้รายรอบด้วยสวนขนาดใหญ่ตั้งอยู่บริเวณที่เคย เป็นทำเนียบของผู้ว่าการชาวฝรั่งเศส
ที่เรียกว่า ทำเนียบโนโรดม ซึ่งมีอายุ ย้อนหลังไปถึงปีพ.ศ. 2411 หลังจากที่ข้อตกลงเจนีวา นำจุดจบมาสู่
การยึดครองของฝรั่งเศส ถึงสนามบินตรวจตั๋วเดินทางและผ่านพิธีตรวจคนออกเมือง ท่านสามดการถซื้อ
หาของฝากได้อีกที่ร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน เดินทางกลับกรุงเทพด้วยเที่ยวบิน FD 3725 เวลา
17.50 น. ถึงกรุงเทพโดนสวัสดิภาพและความประทับใจ
อัตรานี้รวม
-ค่าตั๋วโดยสารสายการบินไป-กลับ กรุงเทพฯ โฮจิมินห์ กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป) รวมค่าภาษีสนามบินเรียบร้อย
-ค่าโรงแรมระดับ 3 ดาว
-ค่ารถปรับอากาศตลอดการเดินทางท่องเที่ยว
-ค่าอาหารระบุตามโปรแกรม
-ตั๋วเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง สำนักงาน 98/81 ตำบล ยายชา อำเภอ สามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
-มัคคุเทศก์พูดภาษาไทยตลอดการท่องเที่ยวในเวียดนาม
-ค่าประกันอุบัติเหตุ

โดย Nalintip E-mail. sm789@hotmail.com Tel.. 024290545 2011-04-20 02:07:33 [IP : 58.9.143.xxx]

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

โดย
E-mail.
Tel.

กรุณาใส่ข้อมูลผู้ประกาศให้ครบถ้วน เพื่อสะดวกในการติดต่อ ถ้าไม่มีเบอร์โทรศัพท์ หรือ E-mail. ของผู้ประกาศจะลบประกาศทิ้งทันที

[ ปิดหน้านี้ ]
[ กลับหน้าเดิม ] 


 หน่วยงานต่างๆ

 
กรมที่ดิน
 

กรมการปกครอง

 

กรมธนารักษ์

 
กรมโยธาธิการผังเมือง
 

กรมสรรพากร

 

กรมบังคับคดี

 

กรมการขนส่ง

 

กรมบัญชีกลาง

 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 

กรมอุตุนิยมวิทยา

 

สภาทนายความ

 

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

เว็บน่าสนใจ

 

หนังสือพิมพ์ออนไลน์

 

ค้นหาเบอร์โทรศัพท์

 

สถาบันการศึกษา

 

การเคหะแห่งชาติ

 

การไฟฟ้านครหลวง

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 

การประปานครหลวง

 

การประปาส่วนภูมิภาค

 

การท่องเที่ยว(ททท.)

 

สนง.ประกันสังคม

Link

 


     
Copyright 2022 by baannut.com จำนอง ขายฝาก จำนองบ้าน รับจำนองรับขายฝากบ้าน ขายฝากที่ดิน รับซื้อบ้าน รับซื้อที่ดิน รับไถ่ถอนบ้าน รับจำนองบ้านที่ดิน จำนองขายฝาก รับเงินสดทันทีใน1วัน ผ่านนายทุนโดยตรง ยินดีให้คำปรึกษาฟรี Line.fc636 โทร.098-746-2299

.

บริการรับขายฝาก จำนองบ้าน จำนองที่ดิน รับจำนองรับขายฝากบ้าน ขายฝากที่ดิน รับซื้อบ้าน รับซื้อที่ดิน รับไถ่ถอนบ้าน รับจำนองบ้านที่ดิน จำนองขายฝาก รับซื้อฝาก รับจัดสินเชื่อบ้าน รับปรึกษาเรื่องกู้ซื้อบ้าน ยินดีให้คำปรึกษาฟรี โทร.092-897-4546