รับจำนองบ้านที่ดิน
       


 

รับจำนอง ขายฝาก ไถ่ถอน จัดสินเชื่อ รับซื้อฝาก รีไฟแนนซ์ รับปรึกษาปัญหาติดบัตรเครดิต ยื่นกู้ธนาคารไม่ผ่าน เรามีทางออกให้
รับจำนอง ขายฝากบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ที่ดิน คอนโดฯ ตึกแถว อาคารสำนักงาน อพาร์ทเม้นท์ โรงแรม รีสอร์ท สิ่งปลูกสร้างทุกประเภท
 
วงเงินกู้ตั้งแต่ 150,000-100ล้าน (รับจำนอง ขายฝาก รับทั่วประเทศ)
 

 
 • รับเงินทันใจ ในวันเดียว จ่ายกันที่สำนักงานกรมที่ดินทันที ในวันที่ทำสัญญา

 • อนุมัติรวดเร็วไม่มีการเช็คภาระหนี้และเครดิตบูโรไม่ต้องโชว์เอกสารแสดงรายได้หรือ บัญชีธนาคารใดๆทั้งสิ้น

 • ดอกเบี้ย 0.5-1.25% ต่อเดือน ขึ้นอยู่กับวงเงินและหลักทรัพย์ค้ำประกัน

 • การทำสัญญาทำ ณ สำนักงานกรมที่ดิน(ถูกต้องตามกฏหมาย)

 • รูปแบบของสัญญาเป็นแบบปีต่อปี สามารถต่อสัญญาได้ถึง10ปี

 • การอนุมัติวงเงินดูจากราคาประเมินกรมที่ดินหรือราคาซื้อ-ขายเป็นเกณฑ์ให้สูงสุด70%ของราคาซื้อ-ขายในปัจจุบัน

 • รับเปลี่ยนมือนายทุน ธนาคาร ไฟแนนซ์ต่างๆกรณีที่ติดจำนอง-ขายฝากอยู่แล้ว(วงเงินไม่เต็ม) เพื่อเพิ่มวงเงินกู้ยืดระยะเวลาสภาพคล่องทางการเงิน 

ยินดีให้คำปรึกษาฟรี คุยกับนายทุนโดยตรง ตัดสินใจได้ทันที

 
ติดต่อ คุณณัฐ     fc636 และ baannut99

 
โทร.096-987-9416 

โทร.098-746-4242 

โทร.092-987-4546 

 
ได้เงินทันใจ ต้องการใช้เงินตอนไหนสามารถจัดให้ได้ตามที่คุณต้องการในวันนั้นทันที(ก่อนสำนักงานกรมที่ดินจะปิดทำการ)

 
เอกสารที่ใช้ในการจดจำนองมีดังนี้
 
บุคคลธรรมดา
 • โฉนดที่ดิน

 • บัตรประชาชน

 • ทะเบียนบ้าน

 • ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล

 • ใบทะเบียนสมรสหรือทะบียนหย่า

 • ใบมรณะบัตรคู่สมรส

 • หนังสือยินยอมให้ทำนิติกรรมของคู่สมรส

 • ใบขออนุญาติปลูกสร้าง(กรณีที่ไม่ใช่โครงการบ้านจัดสรรแต่เป็นบ้านที่ปลูกสร้างเอง)

 • ใบเสร็จค่าสาธารณูปโภคหรือใบเสร็จค่าส่วนกลาง ในกรณีเป็นอาคารชุดหรือคอนโดมิเนียม

นิติบุคคล
 • โฉนดที่ดิน

 • บัตรประชาชน ของกรรมการผุ้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล

 • ทะเบียนบ้าน ของกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล

 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

 • หนังสือบริคณห์สนธิและวัตถุประสงค์

 • ข้อบังคับของนิติบุคคล

 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลไทยที่ถือหุ้นในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน จำกัด

 • แบบรับรองรายการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือ ห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียนแล้ว

 • หนังสือรายงานการประชุมนิติบุคคล

 • ใบขออนุญาติปลูกสร้าง(กรณีไม่ใช่โครงการบ้านจัดสรรแต่เป็นบ้านที่ปลูกสร้างเอง)

 • ใบเสร็จค่าสาธารณูปโภคหรือใบเสร็จค่าส่วนกลาง  ในกรณีเป็นอาคารชุดหรือคอนโดมิเนียมเท่านั้น
 
*ในการไปทำธุรกรรมที่สำนักงานกรมที่ดิน กรุณาเตรียมเอกสารไปให้ครบเพื่อท่านจะได้ไม่เสียเวลาค่ะ*
 
 

 


 หน่วยงานต่างๆ

กรมที่ดิน

กรมการปกครอง

กรมธนารักษ์

กรมโยธาธิการผังเมือง

กรมสรรพากร

กรมบังคับคดี

กรมการขนส่ง

กรมบัญชีกลาง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมอุตุนิยมวิทยา

สภาทนายความ

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

เว็บน่าสนใจ

หนังสือพิมพ์ออนไลน์

ค้นหาเบอร์โทรศัพท์

สถาบันการศึกษา

การเคหะแห่งชาติ

การไฟฟ้านครหลวง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การประปานครหลวง

การประปาส่วนภูมิภาค

การท่องเที่ยว(ททท.)

สนง.ประกันสังคม

Link

 

 

     
Copyright 2022 by baannut.com จำนอง ขายฝาก จำนองบ้าน รับจำนองรับขายฝากบ้าน ขายฝากที่ดิน รับซื้อบ้าน รับซื้อที่ดิน รับไถ่ถอนบ้าน รับจำนองบ้านที่ดิน จำนองขายฝาก รับเงินสดทันทีใน1วัน ผ่านนายทุนโดยตรง ยินดีให้คำปรึกษาฟรี Line.fc636 โทร.096-987-9416

.

บริการรับขายฝาก จำนองบ้าน จำนองที่ดิน รับจำนองรับขายฝากบ้าน ขายฝากที่ดิน รับซื้อบ้าน รับซื้อที่ดิน รับไถ่ถอนบ้าน รับจำนองบ้านที่ดิน จำนองขายฝาก รับซื้อฝาก รับจัดสินเชื่อบ้าน รับปรึกษาเรื่องกู้ซื้อบ้าน ยินดีให้คำปรึกษาฟรี โทร.098-746-4242