รับจำนองบ้านที่ดิน


รับจำนองบ้าน รับจำนองที่ดิน จำนอง ขายฝาก เปลี่ยนมือ ไถ่ถอน  รับเงินสดทันทีใน1วัน  ยินดีให้คำปรึกษาฟรี 

       


หลักเกณฑ์อนุมัติสินเชื่อ


เมื่อคุณทำเรื่องยื่นขอกู้เงิน คงหนีไม่พ้นข้อสงสัยที่เกิดขึ้นในใจของคุณว่า ธนาคารใช้อะไรมาเป็นเกณฑ์วัดว่าคุณ จะได้รับการอนุมัติสินเชื่อในครั้งนี้ แต่ถ้าคุณทราบเคล็ดไม่ลับข้างล่างนี้แล้ว บ้านที่คุณฝันก็จะเป็นของคุณได้ไม่ยากเลย
โดยทั่วไปแล้ว ในการวิเคราะห์สินเชื่อเพื่อกำหนดวงเงินกู้ ธนาคารจะใช้ หลักพิจารณาสินเชื่ออยู่ 2 หลักใหญ่ๆ คือ เงินรายได้ เพื่อพิจารณาว่า คุณจะชำระหนี้ได้อย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลากู้หรือไม่ และธนาคาร จะต้องมีทรัพย์สิน ที่มีมูลค่าคุ้มหนี้จำนองเป็น หลักประกัน เพื่อไว้ในกรณี ที่คุณไม่สามารถชำระหนี้ได้ ธนาคารก็สามารถบังคับจำนอง ขายทอดตลาดหลักประกันและนำรายได้มาชำระหนี้

หลักเกณฑ์สำคัญ 3 ประการที่ธนาคารใช้พิจารณาการให้สินเชื่อ

1. หลักความสามารถในการชำระหนี้


ธนาคารจะพิจารณาจากรายได้ของผู้กู้และผู้กู้ร่วมเป็นหลัก โดยพิจารณาให้กู้ประมาณ 30-40 เท่าของรายได้
เช่น ถ้าคุณมีเงินเดือน เดือนละ 20,000 บาท จะกู้ได้ในวงเงินสูงสุด 600,000-800,000 บาท
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของอาชีพและความมั่นคงของรายได้คุณด้วยนอกจากพิจารณาเรื่องเกณฑ์รายได้แล้ว
ธนาคารยังพิจารณาเรื่องสัดส่วนเงินงวดต่อรายได้สุทธิประกอบด้วย (monthly to net income ratio)
คือต้องไม่เกิน 33%

2. หลักประกันเงินกู้ พิจารณาดูจาก 2 ประเด็น

ก. ความเหมาะสมของหลักประกัน


   - บ้านหรือที่ดินจะต้องโอนเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้กู้ทุกคน(ยกเว้น ผู้กู้ที่เป็นคู่สมรส บิดามารดา บุตร และพี่น้อง)


   - หากเป็นอาคารต้องสร้างเสร็จอย่างน้อย 90% (กรณีจัดสรร)


   - กรณีขอกู้ซื้อที่ดินหรืออาคารจัดสรร ต้องมีสภาพคล่องในตลาดสูงสามารถซื้อขาย เปลี่ยนมือกันได้ง่ายในตลาด


ข. มูลค่าตลาดของหลักประกัน 


จะต้องสูงกว่าวงเงินกู้มากพอสมควร โดยมีสัดส่วนประมาณ 70-85% ของราคาซื้อขายหรือมูลค่าของหลักประกัน ยิ่งสัดส่วนมูลค่าเงินกู้ต่อหลักประกัน (Loan-to-valueratio) น้อยลงมากเพียงใดธนาคารก็มี ความเสี่ยงน้อยลง คุณก็มีโอกาสกู้ได้มากขึ้น
 

3. หลักคุณสมบัติอื่นๆ ที่ผู้กู้จะลืมไม่ได้

 - อายุของผู้กู้ เมื่อรวมกับจำนวนปีที่ขอกู้แล้วจะต้องไม่เกิน 70 ปี


 - ผู้กู้ร่วมรายอื่น นอกจากผู้ที่เป็นคู่สมรส บิดามารดา พี่น้อง หรือบุตรแล้ว จะมีผู้กู้ร่วมคนอื่นได้อีก ไม่เกิน 1 คน


 - ผู้กู้ร่วมที่ไม่ใช่คู่สมรสและบุตร จะต้องถือกรรมสิทธื์ร่วมในทรัพย์ที่จำนองด้วย


 - ประวัติการชำระหนี้ ในกรณีที่ผู้กู้ต้องการขอกู้เงินเพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่นผู้กู้ต้องมีประวัติการชำระ    หนี้ดีมาแล้วอย่างน้อย 12 งวด

นี่เป็นเพียงหลักเกณฑ์การวิเคราะห์สินเชื่อโดยทั่วไป หากเป็นสินเชื่อสวัสดิการ หรือสินเชื่อโครงการพิเศษต่าง ๆ แล้ว ธนาคารอาจผ่อนปรนเงื่อนไขการกู้ได้ เมื่อ้รู้หลักเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่ออย่างดีแล้ว แนวโน้มขอกู้บ้านในฝัน คงสมหวังก็คราวนี้

 


ที่มา:ธนาคารอาคารสงเคาระห์


 
   


 หน่วยงานต่างๆ

 
กรมที่ดิน
 

กรมการปกครอง

 

กรมธนารักษ์

 
กรมโยธาธิการผังเมือง
 

กรมสรรพากร

 

กรมบังคับคดี

 

กรมการขนส่ง

 

กรมบัญชีกลาง

 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 

กรมอุตุนิยมวิทยา

 

สภาทนายความ

 

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

เว็บน่าสนใจ

 

หนังสือพิมพ์ออนไลน์

 

ค้นหาเบอร์โทรศัพท์

 

สถาบันการศึกษา

 

การเคหะแห่งชาติ

 

การไฟฟ้านครหลวง

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 

การประปานครหลวง

 

การประปาส่วนภูมิภาค

 

การท่องเที่ยว(ททท.)

 

สนง.ประกันสังคม

Link

 


     
Copyright 2020 by baannut.com จำนอง ขายฝาก จำนองบ้าน รับจำนองรับขายฝากบ้าน ขายฝากที่ดิน รับซื้อบ้าน รับซื้อที่ดิน รับไถ่ถอนบ้าน รับจำนองบ้านที่ดิน จำนองขายฝาก รับเงินสดทันทีใน1วัน ผ่านนายทุนโดยตรง ยินดีให้คำปรึกษาฟรี Line.baannut99 โทร.065-924-2464 คุณณัฐ

.

บริการรับขายฝาก จำนองบ้าน จำนองที่ดิน รับจำนองรับขายฝากบ้าน ขายฝากที่ดิน รับซื้อบ้าน รับซื้อที่ดิน รับไถ่ถอนบ้าน รับจำนองบ้านที่ดิน จำนองขายฝาก รับซื้อฝาก รับจัดสินเชื่อบ้าน รับปรึกษาเรื่องกู้ซื้อบ้าน ยินดีให้คำปรึกษาฟรี โทร.092-897-4546